El temple de MAGGI

Event especial al punt de venta

La llegenda explica que a l’entrar en aquest temple s’obre la porta al meravellós món dels Noodles. Per realitzar-lo, es va treballar juntament amb l’equip industrial per poder passar del render a la realitat del temple, el qual està realitzat en cartró.

  • Client: Maggi
  • Feina realitzada: Event en punt de venta